skip to Main Content

Deze website wordt (bijna) dagelijks aangevuld!

© viviane sassen

FAÇADE 2022

FAÇADE 2022 onderzoekt de vrijheden van onze samenleving, en stelt de vraag in hoeverre beeldvorming of uiterlijk vertoon – façades – onvrijheden maskeren. De tentoonstelling verleidt om kennis te nemen van de verschillende standpunten over vrees en vrijheid en deze te heroverwegen; wat zijn onze ideeën over vrijheid, wanneer betekent een vrijheid voor de één de onvrijheid van de ander, wanneer is vrijheid van een groep een façade waar onrecht of vrees voor anderen achter schuilgaat?

FAÇADE 2022

FAÇADE 2022 investigates the freedoms of our society and questions to what extent imagery or displays – facades – mask liberties. The exhibition demands a reconsideration of the different points of view concerning freedom and fear; what are our ideas about freedom, when does freedom for one mean the lack of freedom for the other, when is the freedom of one group a façade which masks injustice or fear for others?

Back To Top