skip to Main Content

3  Kevin van Braak, dome

De koepel – de Dome – staat op de hoek van het Noordbolwerk. Beeldend kunstenaar Kevin van Braak hoopt dat het een plek kan zijn waar iedereen zich vrij voelt: ,,Ik zie mijn Dome als een vrijplaats waar in principe alles mag. Wil je er spulletjes verkopen, prima. Wil je er met  vrienden koken, yogalessen geven, met een schoolklas over vrijheid praten, wat mij betreft kan en mag het allemaal.” Onderdrukking en vrijheid zijn thema’s die consequent terugkomen in zijn werk en die naadloos passen in het thema ‘vrijwaring van vrees’.

Aan de bovenkant is de koepel dichtgemaakt met wind doorlatend doek. De rest van het raster is deels open, deels dicht. De kunstenaar: ,,Ik wil workshops laten organiseren waarin deelnemers zelf een vijfhoek mogen dichtmaken, met hout of met mooi beschilderd doek. Dan wordt de koepel nog meer een onderkomen voor vrije geesten.”

The dome is situated on the corner of Noordbolwerk. Visual artist Kevin van Braak hopes that it can be a place where everyone feels free. ‘I see my Dome as a true sanctuary in which, in principle, anything is allowed. If you want to sell stuff there, fine. Cooking with friends, teaching yoga lessons, talking about freedom with a school class; as far as I’m concerned, anything is possible.’ Oppression and freedom, these are two themes that consistently recur in Kevin van Braak’s work, and fit seamlessly into the theme of freedom from fear.

At the top, the dome is closed with a wind-permeable cloth. The rest of the grid is partly open, partly closed. The artist says: ‘I would like to organise workshops in which participants can close off a pentagon themselves, with wood or with a beautifully painted canvas. As a result, the dome will become even more of a shelter for free spirits.’

Een korte film van Henk van den Doel

the making of (foto’s Anne Breel)

vind de exacte locatie via google maps

een koepel voor vrije geesten

Jan van Damme heeft alle kunstenaars op zijn unieke wijze geïnterviewd.

Wilt u weten waarom de kunstenaar dit specifieke werk voor Façade 2022 heeft gemaakt?

Lees dan het uitgebreide interview met Kevin van Braak.

Back To Top