skip to Main Content

12  Leonard van Munster, ultimate truth

Leonard van Munster is internationaal bekend door zijn locatiegebonden installaties in de openbare ruimte. Geïnspireerd door het thema ‘vrijwaring van vrees’ ontwierp hij voor de Vismarkt onder de titel ‘Ultimate Truth’ een robotachtige machine in een tuin die je de Hof van Eden kunt noemen. Hij zegt: ,,Het apparaat kan ‘zien’ wie er voorbij loopt, het kan personen volgen, geïrriteerd raken door iemand. De machine lijkt tot leven te zijn gekomen en zelf na te kunnen denken.” Voor de kunstenaar past zijn door een machine beveiligde tuin perfect in de huidige tijd: ,,We willen voor ons veiligheidsgevoel alles registreren, opslaan en in de gaten houden. De technische ontwikkelingen gaan sneller dan het maatschappelijke debat. Het is bijna zo ver dat robots aan de grens bepalen of je vriend of vijand bent. Deze installatie gaat over de tijd waarin we leven.”

Leonard van Munster is internationally known for his site-specific installations in public space. Inspired by the theme ‘freedom from fear’, he designed a robot-like machine for the Vismarkt under the title Ultimate Truth, situated in a garden that you could refer to as the Garden of Eden. He says: ‘The machine can “see” who is walking by, it can follow people, become annoyed by someone. The machine seems to have come to life and to be able to think for itself.’ For the artist, his machine and the garden, both protected by a fence, fit perfectly in our current time: ‘We wish to register, store and monitor everything for our sense of security. Technical developments are advancing faster than the social debate on this ethical issue. It has almost reached the point where robots will determine whether you are friend or foe at the border. This installation is about the time in which we live.’

Een korte film van Henk van den Doel

the making of (foto’s Anne Breel)

vind de exacte locatie via google maps

als jij de laatste bent die werd gefilmd

Jan van Damme heeft alle kunstenaars op zijn unieke wijze geïnterviewd.

Wilt u weten waarom de kunstenaar dit specifieke werk voor Façade 2022 heeft gemaakt?

Lees dan het uitgebreide interview met Leonard van Munster.

Back To Top