skip to Main Content

16  Kianoosh Gerami, pluis

Op het Abdijplein staan drie handen, elk vier meter hoog. En er ligt een alarmbel. Handen en bel zijn bekleed met blauw vispluis. Vispluis: kunststofdraadjes die aan visnetten worden vastgemaakt om de netten te beschermen bij het slepen over de zeebodem. Per jaar komt er zo’n 65.000 kilo terecht in de zee, een deel spoelt aan op de stranden. Vrijwilligers zamelen dit in en leveren een flinke hoeveelheid af bij de Zierikzeese kunstenaar Kianoosh Gerami.

De installatie waarschuwt. Kijk wat we doen met de zee, al dat plastic, u eet straks een mossel of een visje, geheid dat daarin plastic korrels zitten. Dat gaat niet goed, daar moeten we iets aan doen! Kianoosh Gerami: ,,Ik wil niet echt een activist zijn. Wel een milieubewuste kunstenaar. We moeten allemaal een beetje wakker worden en een balans zien te vinden voor onze aarde.”

On the Abdijplein are three hands, each four metres high. And there is an alarm bell. The hands and bell are covered with blue dolly rope: synthetic
plastic threads that are attached to fi shing nets to protect them when they are dragged along the seabed. Every year, some 65,000 kilos of it ends up in the oceans, some of it washes up on the beaches. Volunteers collect it and deliver large amounts of it to Zierikzee based artist Kianoosh Gerami.

The installation issues a warning. Look at what we are doing to the sea. All that plastic; next time you eat a mussel or a fish, it will likely contain plastic granules, so these will end up inside of us – humans. This is not right, we have to do something about it! Kianoosh Gerami: ‘I don’t really want to be an activist. I’d rather be an environmentally conscious artist. We all need to wake up a little and find balance for our earth.’

Een korte film van Henk van den Doel

the making of (foto’s Anne Breel)

vind de exacte locatie via google maps

we moeten allemaal een beetje wakker worden

Jan van Damme heeft alle kunstenaars op zijn unieke wijze geïnterviewd.

Wilt u weten waarom de kunstenaar dit specifieke werk voor Façade 2022 heeft gemaakt?

Lees het uitgebreide interview met Kianoosh Gerami.

Back To Top