skip to Main Content

13  Delphine Courtillot, de bron

Nog niet eerder maakte de Amsterdamse kunstenaar Delphine Courtillot een beeld voor de openbare ruimte. Tijdens de  Façade-zomermaanden staat haar installatie ‘De Bron’ op de Helm, het plein van het University College Roosevelt.

Ze maakte vijf grillige, zandkleurige pilaren die nog het meest weghebben van een geologische formatie in een druipsteengrot: ,,Als je die in Middelburg tegenkomt, als je zoiets waarneemt, dan hoop ik dat je dat als mens aan het nadenken zet. Als locatie heb ik uitdrukkelijk gekozen voor het universiteitsplein. Daar komen vele jongeren voorbij. Misschien staan ze even stil om na te denken over de toekomst van de aarde. Want dat is noodzakelijk. We zijn in het anthropoceen beland, het geologische tijdperk van de mens. Nu is het meer dan ooit nodig dat we op een genereuze wijze nadenken over de aarde.”

Never before has Delphine Courtillot created a work of art for the public area. During the summer months of Façade, her installation De Bron (The Source) is located on the Helm, the square at University College Roosevelt.

She made five whimsical pillars, sand-colored with bright accents, which are most akin to a geological formation in a stalactite cave: ‘should you encounter them in Middelburg, should you see something like that, then I hope it gets you thinking. For my location I have explicitly chosen the university square. Many young people pass by, I like that. Perhaps I can reach them, perhaps they will stop for a minute to think about the future of the earth. Because that is necessary. We have entered the anthropogenic, the geological age of man. Now, more than ever, we need to think about the earth in a generous way.’

Een korte film van Henk van den Doel

the making of (foto’s Anne Breel)

vind de exacte locatie via google maps

op genereuze wijze nadenken over de aarde

Jan van Damme, heeft alle kunstenaars op zijn unieke wijze geïnterviewd.

Wilt u weten waarom de kunstenaar dit specifieke werk voor Façade 2022 heeft gemaakt?

Lees dan het uitgebreide interview met Delphine Courtillot.

Back To Top