skip to Main Content

1  Erwin Wurm, zonder titel

Oostenrijker Erwin Wurm werd wereldberoemd met zijn beelden waarin het absurde en het paradoxale in onze maatschappij aan de kaak worden gesteld. Met zijn ‘fat cars’ en ‘fat houses’ liet hij zien hoe volgens hem de drang naar geld en status de wereld aantastten. Voor Façade koos hij als locatie de gevels op de Balans aan het plein van CBK Zeeland. Op die muren worden tweedehands meubels bevestigd. Stoelen, tafel, een opgemaakt bed: er wordt een heel interieur op de buitengevels geëxposeerd.

Hij zegt: ,,We brengen de meubels naar buiten. Met zo’n werk reageer ik op de zwaarwichtige kunst van de jaren zestig en zeventig, waarmee ik ben opgegroeid. Waar komen we vandaan, waarheen gaan we: hele zware pathetische werken die de toeschouwer klein maken. Ik doe het precies omgekeerd en maak mezelf klein. Door de meubels naar buiten te brengen maak je jezelf als kunstenaar kwetsbaar.”

Austrian artist Erwin Wurm became world-famous for his sculptures about the absurd and the paradox in our society. With his Fat Cars and Fat Houses, he showed how, in his opinion, the craving for money and status aff ect the world. For Façade, he picked the façades at the Balans on the square of CBK Zeeland for his location. Second-hand furniture will be attached to these walls. Chairs, a table, a made-up bed: a complete interior will be exhibited this way.

He says: ‘We bring the furniture outside. This type of work is a reaction to the weighty art of the ’60s and ’70s that I was raised with. What is the source of our existence, what is our destination; very weighty, pathetic works that make the viewer smaller. I do exactly the opposite and make myself smaller. By bringing furniture outside, you, being an artist make yourself vulnerable.’

Een korte film van Henk van den Doel

the making of (foto’s Anne Breel)

vind de exacte locatie via google maps

ik doe het omgekeerd en maak mezelf klein

Jan van Damme heeft alle kunstenaars op zijn unieke wijze geïnterviewd.

Wilt u weten waarom de kunstenaar dit specifieke werk voor Façade 2022 heeft gemaakt?

Lees dan het uitgebreide interview met Erwin Wurm.

Back To Top