skip to Main Content

6  Emmeline de Mooij, the guest mattress

In de bunker op het Molenwater draait het om gastvrijheid. Met dank aan Emmeline de Mooij. Ze maakte drie matrashoezen om te laten zien dat wie behoefte heeft aan onderdak, aan ‘shelter’, bij haar aan het goede adres is.

Ze zegt: ,,Hopelijk inspireert het werk tot zachte daden van verzet: gastvrijheid, slaap en herstel. In mijn werk draait het om hoezen die om een matras heen gaan; die hoezen heb ik bewerkt met patchwork en quilttechnieken. Ik richt me met dit werk op het vertrouwen in medemenselijkheid. Zo hoop ik bezoekers van Façade 2022 te inspireren tot gastvrijheid en het wegnemen van vrees bij de onbekende ander.”

Helaas hebben wij de bunker wegens vandalisme moeten sluiten. Nieuwe locatie: CBK Zeeland.

This bunker in Molenwater Park is all about hospitality. Thanks to Emmeline de Mooij. She made three mattress covers to show that those in need of shelter, have come to the right place.

She says: ‘Hopefully, the work will inspire gentle acts of resistance: hospitality, sleep and recovery. Incidentally, my work concerns covers that go around a mattress; I have modified those covers using patchwork and quilting techniques. In this work I focus on trust in compassion. In this way, I hope to inspire visitors of Façade 2022 to embrace hospitality, and to take away the fear of the unknown other.’

Unfortunately we had to close the bunker due to vandalism.
New location CBK Zeeland.

Een korte film van Henk van den Doel

the making of (foto’s Anne Breel)

de bunker is wegens vandalisme gesloten, nieuwe locatie CBK Zeelandiseerd

met een logeermatras mag er bezoek komen

Jan van Damme heeft alle kunstenaars op zijn unieke wijze geïnterviewd.

Wilt u weten waarom de kunstenaar dit specifieke werk voor Façade 2022 heeft gemaakt?

Lees dan het uitgebreide interview met Emmeline de Mooij.

Back To Top