skip to Main Content

5  Warre Mulder, stowaway nehalennia’s dog

De in Hengstdijk woonachtige Warre Mulder stoeit met attributen van de tweeduizend jaar oude godin Nehalennia. In de ronde vijver van het Molenwaterpark drijft een hond in een mand. Er liggen appels in de mand. ‘Stowaway Nehalennia’s dog’ – ‘Verstekeling Nehalennia’s hond’ – heet de installatie.

Warre Mulder: ,,Het is droevig dat een beschermheilige voor zeelieden zelf onder water is verdwenen. Dat is toch de Zeeuwse geschiedenis, onder water, boven water. Vanuit die gedachte ben ik vertrokken. Het thema van Façade is ‘vrijwaring van vrees’, dat je als burger angstloos voor het water kunt leven. Dat vond ik een goed onderwerp. Toen ik in 2015 met mijn gezin vanuit Antwerpen verhuisde naar Zeeuws-Vlaanderen kreeg ik van veel Belgen te horen: ‘als het daar maar niet gaat overstromen’. Die angst hangt ons boven het hoofd en dan kom je uit bij Nehalennia.”

Warre Mulder, from Hengstdijk, plays around with attributes of the two-thousand-year-old goddess Nehalennia. A dog floats in a basket in the round pond of the Molen water park. There are apples in the basket. Stowaway Nehalennia’s Dog, is the installations title.

Warre Mulder: ‘It is sad that a patron saint of sailors has disappeared under water. That is the history of Zeeland: under water, above water. This idea was my starting point. Façade’s theme is “freedom from fear”: as a citizen, you can live without fear of the water. I think that’s a good theme. When I moved from Antwerp to Hengstdijk (Zeeuws-Vlaanderen) in 2015, I was told by many
Belgians: “let’s hope there’s not flood there.” That fear hangs over our heads, which brings us to Nehalennia.’

Een korte film van Henk van den Doel

the making of (foto’s Anne Breel)

vind de exacte locatie via google maps

de hond is een verstekeling

Jan van Damme, heeft alle kunstenaars op zijn unieke wijze geïnterviewd.

Wilt u weten waarom de kunstenaar dit specifieke werk voor Façade 2022 heeft gemaakt?

Lees dan het uitgebreide interview met Warre Mulder.

Back To Top