skip to Main Content

7  Edward Clydesdale Thomson, spellbound

De boot hangt aan een ketting boven het Prins Hendrikdok. Een simpele, platte vissersboot, geschikt voor één of twee personen. Op de Voltadelta van Ghana zie je ze wel varen. Het is een type dat al eeuwen meegaat en zich over de wereld verspreidde. Mensen die in vroegere tijden naar Amerika werden getransporteerd en daar tot slavernij werden gedwongen, namen hun kennis over bootbouw mee en zodoende zijn dit soort boten ook in Amerika nog steeds te zien. De boot hangt aan een ketting boven het Prins Hendrikdok. De boot zakt, zinkt en wordt weer opgehaald. De hele dag lang, onder water en weer erboven.

Edward Thomson: ,,De installatie heeft een relatie met de donkere kant van de Middelburgse geschiedenis, de slavernij. Ik wilde een werk maken met vissersboten die in dat verband nooit werden getoond. Kijkend naar het water in het dok viel me op hoe modderig het water is. Dat bracht me op het thema ‘Vrijwaring van Vrees’. Het modderige dok met die beladen slavernijgeschiedenis, dat zie ik als een trauma.”

The boat hangs on a chain over the dock Prins Hendrikdok. It is a simple, flat-bottom fishing boat, suitable for one or two people. You can see this type of boat sailing the Volta Delta in Ghana. It has been around for ages and has spread all over the world. People who were transported to America in former times to be forced into slavery took their knowledge on boatbuilding with them, and therefore, this type of boat can still be seen in America as well. The boat goes down, sinks and is being hoisted again. A repetitive movement of going under water and being pulled up over the water surface again.

Edward Thomson: “The  installation is related to the dark side of Middelburg’s history: slavery. I wanted to create a work with fishing boats that had never been displayed in this context. Watching the water in the dock, I noticed how muddy it was. That gave me the idea of the theme ‘Freedom from Fear’. The muddy dock, together with the charged history of slavery; I consider it a trauma.”

Een korte film van Henk van den Doel

the making of (foto’s Anne Breel)

vind de exacte locatie via google maps

het trauma doemt op uit de modder

Jan van Damme heeft alle kunstenaars op zijn unieke wijze geïnterviewd.

Wilt u weten waarom de kunstenaar dit specifieke werk voor Façade 2022 heeft gemaakt?

Lees dan het uitgebreide interview met Edward Clydesdale Thomson.

Back To Top