skip to Main Content

15  Anish Kapoor, random triangle mirror

Alsof er daadwerkelijk licht aan het eind van de tunnel gloort. Dat is de eerste gedachte als je vanaf het Abdijplein de Kloostergang binnenstapt. Dichterbij komend zien we een ronde, naar alle kanten reflecterende holle spiegel. Drie meter diameter, bestaand uit honderden, misschien duizenden driehoekige spiegelfragmenten. ‘Random Triangle Mirror’ heet het kunstwerk van de internationaal vermaarde kunstenaar Anish Kapoor.

De bezoeker ontmoet zichzelf. Eerst een voorzichtig, tegen een realistische reflectie aanleunend beeld. Nog een stap dichterbij en je krijgt jezelf terug in oneindig veel zelfportretjes voor het ultieme selfiemoment. Het blijft niet bij beeld alleen. De holle spiegel biedt ook een akoestische verrassing.

In deze historische, vergeestelijkte omgeving waar dimensies worden toegevoegd aan zicht en gehoor kun je jezelf even van de wereld wanen, gevrijwaard van vrees.

As if there were actually light at the end of the tunnel. That is the first thing that comes to mind when you step into the cloister from the Abdijplein. As we draw nearer, we see a shallow, bowl-shaped mirror refl ecting in every direction. Three meters in diameter, consisting of hundreds, perhaps even thousands of triangular mirror fragments attached to a molded surface in ever changing angles. Random Triangle Mirror is the work of the internationally renowned artist Anish Kapoor.

The visitor meets himself. First a careful, almost realistic image. One step closer and you will see yourself in an infi nite number of self-portraits, the ultimate selfi e moment. It doesn’t stop at images alone. The concave mirror also off ers an acoustic surprise.

In this historical, spiritualized environment where dimensions are added to sight and hearing, you can imagine yourself separated from the world for a while, free from fear.

(foto’s Anne Breel)

vind de exacte locatie via google maps (locatie toegankelijk van 9.00 tot 17.00 uur)

kijk, fluister en verwonder

Jan van Damme schreef een prachtig stuk over Anish Kapoor.

Klik op één van de picto’s om het te lezen!

 

Back To Top